Proje Finans Yönetimi

Proje Finans Yönetimi

info@erbilproje.com

+90 (312) 466 51 16

Ekonomik hayattaki hızlı değişimler ve altyapı sektöründeki geleneksel uygulamaları devre dışı bırakan yenilikler uygulamaya yönelik her projenin ekonomik ve mali yönden rantabl olacak şekilde maksimum verim sağlanması beklenmektedir. Proje verimliliğinin arttırılmaya yönelik hedef maliyetlerin bütçelendirilmesi, bu maliyetlerin proje süresince izlenmesi ve iyileştirilmesi, proje finansmanının süreç ve aşama olarak değerlendirilmesi, kaynak ve faaliyet süreçlerinin optimizasyonu gibi pek çok yönetim kalemi hem Erbil’in kendi ürettiği çalışmalarda hem de müşterinden gelen talepler doğrultusunda başarıyla uygulanmaktadır. Erbil, gerekli kalite kriterlerini de dikkate alarak, projenin optimum finansal kaynaklarla tamamlanmasını sağlayacak doğrultuda gerekli planlama ve yönetimi uzman kadrosuyla vermektedir. Her projeye özgün hazırlanan finansal yönetim, projenin büyüklük, kapsam ve karmaşıklığından bağımsız olarak projenin evrelerini ve bu evrelerde kullanılacak yöntemler ve sorumlulukları da içine alacak şekilde tanımlamaktadır.

Proje finans yönetimi konusunda sunulan hizmetlerden bazıları:

– Ekonomik ve Mali Analizler
– İhale Dosyası Hazırlanması
– Fiyat Tahmini
– Teknik Şartname Hazırlanması