Ulaşım Sistemleri

Ulaşım Sistemleri

info@erbilproje.com

+90 (312) 466 51 16

Doğal ve ekonomik kaynakları etkin kullanarak sürdürülebilir ulaşım ağlarının projelendirilmesi aslında sağlıklı çevre şartlarının korunmasını ve iyileştirilmesini de önemli kılmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde Erbil, ekonomik ve ekolojik kaynak yönetimini dikkate alarak etkili devlet yolu ve il yolu projeleri, otoyol projeleri, tünel projeleri, köprü-viyadük projeleri, raylı ve hafif raylı sistem projeleri için yenilikçi dizayn ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Farklı disiplinlerden mühendis ve dizaynırların buluştuğu proje çalışma grupları sadece yol mühendisliği kriterlerine değil uygulanacak projenin aynı zamanda doğaya ve çevreye en az zarar vermesine, yerleşim yerleri tarafından kabul edilebilir olmasına, estetik görüntüsüne, güvenilir ve sağlamlığına da dikkat etmektedir. Erbil bu yaklaşımının sağladığı avantajlar yanında projenin yüksek kalitede ve ekonomik odaklı olmasını da garantilemektedir.
Raylı ulaşım sistemlerinin ancak modern ve teknolojik üstünlüklerle donatılmış altyapılar oluşturularak önem kazanacağı bilinciyle Erbil, yeni projeler ve mevcut hatların modernizasyonu çalışmalarında önemli referanslara sahip demiryolu danışmanlık şirketleri ile ortaklıklar oluşturmaktadır.

Ulaşım sistemleri konusunda sunulan hizmetlerden bazıları:

– Devlet Yolu ve İl Yolu Projeleri
– Otoyol Projeleri
– Tünel Projeleri
– Köprü-Viyadük Projeleri
– Raylı ve Hafif Raylı Sistem Projeleri