Ulaşım Sistemleri

Ulaşım Sistemleri

Doğal ve ekonomik kaynakları etkin kullanarak sürdürülebilir ulaşım ağlarının projelendirilmesi aslında sağlıklı çevre şartlarının korunmasını ve iyileştirilmesini de önemli kılmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde Erbil, ekonomik ve ekolojik kaynak yönetimini dikkate alarak etkili devlet yolu ve il yolu projeleri, otoyol projeleri, tünel projeleri, köprü-viyadük projeleri, raylı ve hafif raylı sistem projeleri için yenilikçi dizayn ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Farklı disiplinlerden mühendis ve dizaynırların buluştuğu proje çalışma grupları sadece yol mühendisliği kriterlerine değil uygulanacak projenin aynı zamanda

Su Yönetimi

Doğal su kaynaklarının hem kalite hem de miktarı üzerindeki artan talepler modern teknolojik yatırımları kaçınılmaz hale getirmektedir. Su mühendisliği alanındaki bilimsel ve teknik gelişmeler Erbil’in rekabet gücü yüksek profesyonel çözümlere yönelik dizayn projeleri üretmesini teşvik etmektedir. Bu projeler, Erbil kadrosundaki farklı disiplinlerden profesyonelleri bir araya getirerek yenilikçi, sürdürülebilir, ekonomik ve çevre dostu üstün nitelikli çalışmalar ortaya çıkarmaktadır. Erbil, su temini konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleriyle ulusal ve uluslar arası çalışmalarda özgün proje, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri veren

Çevre Yönetimi

Yüksek standartlarda profesyonellik ve sağlam prensipler rehberliğinde yürütülen çevre yönetimi konusundaki proje ve danışmanlık hizmetleri Erbil’in yaklaşık 30 yılı aşkın kariyerinde marka haline gelmiştir. Katı atık, atık su ve kanalizasyon arıtma tesisleri gibi mühendislik tabanlı ve özel süreçlerin işlediği entegre sistemlerin projelendirilmesi ve bu tesislerin inşası aşamasında verilen teknik süpervisörlük hizmetleri teknik mükemmellik yanında çevre-insan ilişkisinde önemli bir unsur olan etik değerlerin korunmasını amaçlayan kriterler de taşımaktadır. Yaşam şartlarının en üst seviyede sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan,

Proje Yönetimi

Erbil, faaliyet alanları içinde yer alan konulardaki ulusal ve uluslaralarsı reaktif ve proaktif projelerde analiz, planlama, uygulama, değerlendirme ve raporlama süreçlerini kapsayan etkili ve yenilikçi proje yönetimi hizmetler sunmaktadır. Tecrübeli ve iyi eğitimli profesyonellerden oluşan proje grupları, projelerin yönetimi ve başarısı üzerinde etkili olan kurumsal, mikro ve makro değerlendirmelerle mevcut projenin ne için olduğunu, neye ulaşması gerektiğini ve neden var olduğunu çok boyutlu belirlemektedir. Proje yöneticileri, proje kapsamında belirlenen hedefleri belli aşamalarda koordinasyonda bulunduğu farklı

Saha Danışmanlığı

Erbil, kendisinin dahil olmadığı mühendislik çalışmalarında hazırlanan projelerin saha aplikasyonu sırasında hata vermemesi ve beklenmedik herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için müşterilerine saha danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Projelendirilecek olan alanın sahip olduğu fiziksel özellikleri yerinde inceleyen Erbil’in uzman mühendis kadrosu uygulanması planlanan proje üzerinde iş süreçleri analizi yaparak objektif danışmanlık, raporlama ve stratejik planlama hizmetleri vermektedirler. Yer bilimlerinin temel disiplinlerini kapsayan bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde literatür araştırmaları, akademik kuruluşlarla işbirliği, bilgisayar yardımlı modelleme ve simülasyon, istatistiksel yöntemler, proje

Proje Finans Yönetimi

Ekonomik hayattaki hızlı değişimler ve altyapı sektöründeki geleneksel uygulamaları devre dışı bırakan yenilikler uygulamaya yönelik her projenin ekonomik ve mali yönden rantabl olacak şekilde maksimum verim sağlanması beklenmektedir. Proje verimliliğinin arttırılmaya yönelik hedef maliyetlerin bütçelendirilmesi, bu maliyetlerin proje süresince izlenmesi ve iyileştirilmesi, proje finansmanının süreç ve aşama olarak değerlendirilmesi, kaynak ve faaliyet süreçlerinin optimizasyonu gibi pek çok yönetim kalemi hem Erbil’in kendi ürettiği çalışmalarda hem de müşterinden gelen talepler doğrultusunda başarıyla uygulanmaktadır. Erbil, gerekli kalite