IPA Projeleri

IPA Nedir?

AB, aday veya potansiyel aday ülkelere verimli kaynak aktarımını sağlamak üzere 2007 yılında yeni bir mali yardım sistemi oluşturdu. Bu sisteme de IPA (Instrument for Preaccession Assistance/Katılım Öncesi Yardım Aracı) adı verildi. Türkiye ile AB ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturan bu mali işbirliğinin ilk dönemi IPA I adı altında 2007-2013 yılları arasında uygulandı.

IPA kapsamında verilen yardımların temel amacı, Topluluğun uyum politikasının yönetilmesi ve uygulanmasına hazırlanmalarını teminen aday ve potansiyel aday ülkelere katkı sağlamak, onları üyelikle birlikte devreye girecek yapısal fon uygulamalarına hazırlamak ve dolayısıyla bu ülkelerin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmalarında destek sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda, IPA kapsamında aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projeler desteklenmektedir. Projeler aracılığıyla kullandırılan mali yardımlar, AB’ye uyumu ve bu uyum için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedefliyor. Bununla beraber ekonomik ve sosyal uyumun sağlanmasına (bölgesel kalkınma, tarımsal ve kırsal kalkınma, sınır ötesi işbirliği ve KOBİ projeleri) yönelik projeler de mali yardımlar içerisinde gün geçtikçe artıyor. 

Kayseri’deki Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme (MOBİTEK) İnşaatı Müşavirlik Hizmeti

Kayseri’deki Mobitek projesi, Avrupa Birliği ve IPA tarafından, geçiş sürecindeki ve Avrupa Topluluğuna katılma sürecinde olan ülkeleri destekleyen bir programın parçasıdır. Türk makamları ve Komisyon arasında kabul edilen yardım öncelikleri, üç operasyonel programa dönüştürülmüştür: Taşımacılık, Çevre ve Bölgesel Rekabetçilik.

Bölgesel Rekabetçilik (BDOP) için bir operasyonel yapı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulmuş ve temel amacı, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırarak AB ekonomisi ile birleşerek seçilmiş bölgeler ve faaliyet alanlarındaki sosyo-ekonomik farklılıkları azaltmaktır.

Proje, temel imalat destek hizmetleri sunan bölgedeki mobilya endüstrisi tarafından paylaşılacak tesislerin yanı sıra işin geliştirilmesi için uzmanlaşmış hizmetler de içermektedir. Üretim için 6,970 m2, idari hizmetler için 1480 m2’lik bir sanayi binası olmak üzere beş katlı bir oditoryum inşa edilmektedir.

Proje, 1 Nisan 2018’le biten 27 ay süren 14 Aralık 2015 hizmet sözleşmesinin uygulanmasıyla başlamıştır. İnşaat işleri sözleşmesi 3 Şubat 2016’da başladı ve sonuçlarının 1 Şubat 2017’de gerçekleşmesi bekleniyor.