BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan bu evrensel ilkelerin iş stratejileri ve kültürünün bir parçası haline gelmesine destek veren Erbil, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak Birleşmiş Milletler’ in 2015 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen Binyıl Kalkınma Hedefleri’ ne taraf olduğunu açıklamıştır. Erbil, yeni küresel ekonominin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olan çevresel ve sosyal dayanakların oluşturulmasına katkıda bulunmakta ve tüm dünya halkları için küresel yatırımlar yapmaya var gücüyle destek vermektedir.