Su Yönetimi

Su Yönetimi

info@erbilproje.com

+90 (312) 466 51 16

Doğal su kaynaklarının hem kalite hem de miktarı üzerindeki artan talepler modern teknolojik yatırımları kaçınılmaz hale getirmektedir. Su mühendisliği alanındaki bilimsel ve teknik gelişmeler Erbil’in rekabet gücü yüksek profesyonel çözümlere yönelik dizayn projeleri üretmesini teşvik etmektedir. Bu projeler, Erbil kadrosundaki farklı disiplinlerden profesyonelleri bir araya getirerek yenilikçi, sürdürülebilir, ekonomik ve çevre dostu üstün nitelikli çalışmalar ortaya çıkarmaktadır. Erbil, su temini konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleriyle ulusal ve uluslar arası çalışmalarda özgün proje, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri veren firma olma özelliğini kazanmıştır. Firmanın benimsediği temel ilkeler çerçevesinde başarıyla uygulanan modern proje yönetimi kriterleri, her su temini projesinin lokal ve bölgesel olarak gelişmeye açık yüksek yaşam standartları yaratmayı hedeflemektedir. Güncel versiyonların kullandığı özel bilgisayar yazılımlarıyla gerçekleştirilen proje dizaynları, simülasyon çalışmaları ve veri işleme teknikleri hata payı minimize edilmiş etkin çözümlerin yaratılmasında önemli rol oynamaktadır.

Su temini konusunda sunulan hizmetlerden bazıları:

– İçmesuyu Projeleri
– Sulama Projeleri
– Yağmursuyu Projeleri
– Atıksu Projeleri
– Hidrolik Altyapı Projeleri